Tłumacz, który przyjmuje zlecenie tłumaczenia specjalistycznego, musi nie tylko świetnie znać język docelowy. Musi też posiadać rozległą wiedzę w dziedzinie, której dotyczy tłumaczenie. W przeciwnym razie gotowy tekst mógłby być nawet pozbawiony merytorycznego sensu.

Szczególnie wielka odpowiedzialność ciąży na tłumaczu wykonującym zlecenie dotyczące medycyny, dokumentacja medyczna, recepty, nawet zwolnienia czy artykuły naukowe – wszystko to powinno być przetłumaczone przy wsparciu dużej wiedzy. Na czym polega specyfika tłumaczeń medycznych?

Jaki typ tłumaczeń?

Tłumaczenia medyczne obejmują zarówno formę pisemną, jak i ustną. Pisemne tłumaczenia najczęściej dotyczą dokumentacji leczenia, zaleceń lekarskich, ale także zwolnień, a coraz częściej też artykułów naukowych. Lekarze na całym świecie chcą doszkalać się, korzystając z dorobku specjalistów z innych państw, a to wymaga tłumaczenia tekstów. Na tłumaczu spoczywa tu spora odpowiedzialność – źle przełożona dokumentacja mogłaby wprowadzić lekarza w błąd. Nieprecyzyjne sformułowanie czy z pozoru niewinny synonim mogą w oczach specjalisty zmienić całą treść. Bardzo często więc tłumacze specjalistyczni z zakresu medycyny mają wykształcenie medyczne. Tłumacz powinien mieć możliwość zrozumienia tego, co tłumaczy – a nie jest to oczywiste dla laika. Warto też, by miał kontakty w świecie specjalistów – po to, by móc w razie wątpliwości skonsultować z nimi tłumaczony tekst.

Szczególnym typem tłumaczeń medycznych są tłumaczenia ustne. Zwykle pomagają one porozumieć się z lekarzem, gdy chory leczy się poza krajem pochodzenia. Dzięki tłumaczowi chory może precyzyjniej przekazać, jakie dolegliwości go dotykają, jak reaguje na leczenie lub czego się obawia.

Fachowe tłumaczenia medyczne

Z kolei personel medyczny na szansę przekazać zalecenia i informacje o leczeniu, diagnozach. Szczególnie niewdzięczne zadanie spada na tłumacza w tym drugim przypadku. Gdy diagnoza jest niepomyślna, to właśnie tłumacz musi poinformować o tym pacjenta i rodzinę. To wymaga wyczucia, umiejętności interpersonalnych i delikatności. Nie każdy tłumacz chce podejmować się takiego zadania – wielu pozostaje raczej przy tłumaczeniach pisemnych, bez osobistego kontaktu z osobą chorą.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Wielka część zlecanych tłumaczeń medycznych to tłumaczenia dla osób, które leczą się za granicą, często z poważnych chorób. Za takim leczeniem idzie całe mnóstwo dokumentacji – zwolnienia, historia choroby, dokumenty przyjęcia i wypisy ze szpitali i klinik. Wszystko to musi być przetłumaczone rzetelnie i dokładnie, by nie wprowadzić lekarzy w błąd. Często tłumaczenia potrzebują tez dokumenty konieczne do uzyskania odszkodowania po wypadku za granicą.

Równie często zlecenia napływają od klinik, szpitali i koncernów medycznych – to głównie tłumaczenia ulotek leków, instrukcji obsługi maszyn medycznych, dokumentacja związana z rejestracją nowych wyrobów medycznych i leków na rynku. Niekiedy do tłumaczenia trafiają także materiały reklamowe, ulotki, foldery, katalogi leków czy prezentacje osób wygłaszających prelekcje. Mogą to być także artykuły naukowe z zakresu medycyny. Świat medyczny bardzo szybko się rozwija, niezwykle ważna jest komunikacja pomiędzy specjalistami z całego świata i możliwość poznania nowej myśli. Dlatego też wszystko, co jest tłumaczone w obszarze wiedzy medycznej, musi być tłumaczone z poparciem rzetelnej wiedzy merytorycznej i tak, by nie mijało się w żaden sposób z pierwotną wersją. Dobre, rzetelne tłumaczenia medyczne przyczyniają się do wzrostu wiedzy i ułatwiają lekarzom rozwój.

Socialmedia

Warte uwagi

Tłumaczenie dokumentów firmowych

Niezależnie od tego czy klient potrzebuje tłumaczenia biznesowej korespondencji czy finansowych dokumentów zawsze można liczyć na pomoc biura tłumaczeń. Zespół profesjonalistów, który...