Browsing Category

london

london, love, Photoshoot

Intimate intruder

1 April 2015

Zuz i Maciek in bed 12

I came to London to visit my friends. One evening I asked them spontaneously if I could photograph a ‘bed story’ with them, a topic that has always fascinated me. What I saw in front of my camera was pure love and affection beyond measure. It thrills and inspires me, it also gives me some strange, positive power that I turn into pictures, memories.
I love being an  i n t i m a t e  i n t r u d e r.

Przyjechałam do Londynu by odwiedzić przyjaciół. Jednego wieczoru spytałam ich spontanicznie, czy mogłabym sfotografować ‘łóżkową historię’ z nimi, temat, który od zawsze mnie fascynował. To co zobaczyłam przed aparatem to czysta miłość i czułość ponad miarę. Jest to dla mnie ekscytujące i inspirujące, daje mi też pewną dziwną, pozytywną energię, którą przerabiam w obrazy, wspomnienia.
Uwielbiam być intymnym intruzem.

Continue Reading…

black, boho, lipstick, london, travel, trench

London – part 1

29 March 2015

helloworld

This is London. Rainy, chilly and a little bit happy. A huge, crowded city with magnificent architecture, culture and creative young generation.
You won’t see popular places on my photos. My goal is to photograph essentials, in detail or show the whole picture. Very subjective ones.

Oto Londyn. Deszczowy, chłodny i trochę radosny. Wielkie, przeludnione miasto z przepiękną architekturą, kulturą i kreatywnym młodym pokoleniem.
Nie zobaczycie na moich zdjęciach popularnych miejsc. Moim celem jest fotografowanie kwintesencji, w detalu lub w pełnym kadrze. W sposób bardzo subiektywny.

Continue Reading…