Tłumaczenia techniczne wymagają nie tylko dobrej znajomości języka angielskiego, ale również wiedzy specjalistycznej w danej dziedzinie. Tłumaczenia techniczne, w których jesteśmy specjalistami wykonywane są przez tłumaczy, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie, a nierzadko również ukończone studia wyższe w danym kierunku, najczęściej posiadający również odpowiednie uprawnienia od Naczelnej Organizacji Technicznej.

Dlatego też można zaproponować wysokiej jakości techniczne tłumaczenia, które będą miały ujednolicone branżowe słownictwo, będą dobre pod kątem gramatycznym i merytorycznym. Tłumaczenia mogą być wykonywane na publikacjach naukowych, książkach podręcznikach, specyfikacji produktów, instrukcji obsługi urządzeń, katalogów produktów laboratoryjnych czy broszur reklamowych.

Tłumaczenia techniczne – profesjonalnie, fachowo i zawsze w terminie

Techniczne tłumaczenia będą wykonywane przez zawodowych tłumaczy, którzy znają terminologię a także manierę i normy językowe jakie związane sa z docelowym językiem tłumaczenia. Realizowane mogą być również tłumaczenia tekstów zwykłych, specjalistycznych, technicznych czy przysięgłych. Tłumaczenia, które są dokonywane najlepiej, gdy na koniec będą również weryfikowane przez native speakera, ponieważ dzięki temu można mieć gwarancje, że będą one prawidłowo wykonane.

Teksty tłumaczone przez biura są traktowane jako ściśle poufne. Nie ujawnia się danych klienta jak danych osoby, która będzie realizować zlecenie. W biurach tłumaczeń klienci mogą liczyć na szeroki wybór różnych usług językowych, które będą gwarantować obsługę pełna w zakresie języków obcych.

Biuro tłumaczeń Kraków

Tłumaczenie dokumentacji technicznej

W ramach specjalistycznych tłumaczeń można również zlecić dokonanie przekładu dokumentacji technicznej, do których zalicza się miedzy innymi tłumaczenia instrukcji obsługi, konserwacji i naprawy maszyn, pojazdów, specyfikacje techniczne, dokumenty techniczne odnoszące się do budynków, dokumentacje dla branży IT, konstrukcyjne obliczenia, techniczne rysunki. Możliwości są tak naprawdę ogromne.

Tłumaczenia dla branży motoryzacyjnej

Jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną to króluje tam język angielski. Dokumentacje i materiały, które są związane z eksploatacją i serwisowaniem pojazdów będą redagowane właśnie w tym języku. Ze względu na różną formę takich tekstów daje to bardzo duże możliwości i pole do popisu dla tłumaczy, którzy wykonują specjalistyczne przekłady o technicznym charakterze.

Dokładność i precyzja

Na początek należy zaznaczyć, że niezależnie od tego jakiej dziedziny nauk technicznych będzie dotyczyć zlecenia i jakie materiały mają być przeznaczone do tłumaczenia to w każdej sytuacji zachowuje się najwyższe standardy zarówno, gdy chodzi o samo tłumaczenie jak i też przekazanie treści od strony branżowej. Specjaliści mają dbać o to, by w odpowiedni sposób przekładać terminologię specjalistyczna, by w ten sposób starać się jak najlepiej oddawać prezentowane treści. Trzeba brać pod uwagę, że publikacje tego rodzaju bardzo często są dominowane przez dane w postaci liczb.

Dlatego właśnie przy wykonywaniu tłumaczeń trzeba wprowadzać innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na lepszą organizację pracy, dzięki temu będzie można ekspresowo wykonywać tłumaczenia i jednocześnie dbać o to, by sprawnie weryfikować również poprawność wykonania. Trzeba również zwracać uwagę na to, by odpowiednio przekładać jednostki specjalistyczne i znaki specjalne jakie w treści będą się pojawiały. Należy uwzględniać szczególnie oznaczenia jakie są typowe dla państw anglosaskich.