Ta odmiana naszego ojczystego języka znana jest pod wieloma nazwami: korporacyjna nowomowa, corpolish, corporate polish czy corpolekt. Można ją znaleźć w zaułkach i korytarzach największych firm.

Korpomową posługują się zarówno doświadczeni, jak i nowo zatrudnieni pracownicy. Pozostawia trwały ślad w umysłach nowych pracowników. Dowiedz się więcej o tym dziwnym żargonie.

SPIS TREŚCI

Czym jest korpomowa? Język angielski w korpomowieJęzyk polski w korpomowieDlaczego korpomowa jest tak popularna? Mini słowniczekDowiedz się więcej!

Co to jest korpomowa?

Niewprawione uszy usłyszą korpomowę jako mieszankę słów z języka angielskiego (ogólnego i potocznego), polskiego oraz skomplikowanej terminologii branżowej. Osoby, które nie pracują w danej firmie, zazwyczaj nie są w stanie jej w pełni zrozumieć. Jest oznaką przynależności. Może wiązać się z prestiżem i sprawiać wrażenie, że osoba wypowiadająca się ma dużą wiedzę na dany temat. Co ważne, każda firma ma swój własny "dialekt", który jest nieco zmodyfikowany. Korpomowa ma pewne cechy wspólne, dzięki którym zyskała swoją nazwę, a nawet zwolenników i przeciwników.

Komunikacja w korpomowie to przede wszystkim szybkość i efektywność. Jest to związane z osiąganiem celów biznesowych. Dlatego większość komunikacji dotyczy sprzedaży, motywowania pracowników, podsumowywania postępów czy przydzielania obowiązków. Najpopularniejszym podziałem jest formalny, który używany jest na spotkaniach biznesowych, w dokumentach i prezentacjach oraz swobodny, który używany jest w codziennej komunikacji między współpracownikami.

W korpomowie ważne są zapożyczenia z języka angielskiego. Często są one zniekształcone i spolszczone (np. wyrazy obce odmieniane przez przypadki). Nie ma standardów pisowni wiadomości. Oznacza to, że można spotkać się z różną pisownią według zasad angielskich lub polskich (np. issue an invoice / issue a bill).

Wiele cech korpomowy wywodzi się z nowomowy (zatarte granice między prawdą a fałszem, określony światopogląd), języka urzędowego (ustalone formy powtarzane w różnych kontekstach) i języka religijnego (opisywanie działalności organizacji jako misji).

Korporacyjna nowomowa, korporacyjna polszczyzna czy korpolszczyzna to nazwy dla tej odmiany naszego języka ojczystego. Jej naturalnym środowiskiem są korytarze i zaułki w każdej większej firmie.

Korpomową posługują się zarówno doświadczeni, jak i nowo zatrudnieni pracownicy. Pozostawia trwały ślad w umysłach nowych pracowników. Dowiedz się więcej o tym dziwnym żargonie.

SPIS TREŚCI

Czym jest korpomowa? Język angielski w korpomowieJęzyk polski w korpomowieDlaczego korpomowa jest tak popularna? Mini słowniczekDowiedz się więcej!

Co to jest korpomowa?

Niewprawione uszy usłyszą korpomowę jako mieszankę słów z języka angielskiego (ogólnego i potocznego), polskiego oraz skomplikowanej terminologii branżowej. Osoby, które nie pracują w danej firmie, zazwyczaj nie są w stanie jej w pełni zrozumieć. Jest oznaką przynależności. Może wiązać się z prestiżem i sprawiać wrażenie, że osoba wypowiadająca się ma dużą wiedzę na dany temat. Co ważne, każda firma ma swój własny "dialekt", który jest nieco zmodyfikowany. Korpomowa ma pewne cechy wspólne, dzięki którym zyskała swoją nazwę, a nawet zwolenników i przeciwników.

Komunikacja w korpomowie to przede wszystkim szybkość i efektywność. Jest to związane z osiąganiem celów biznesowych. Dlatego większość komunikacji dotyczy sprzedaży, motywowania pracowników, podsumowywania postępów czy przydzielania obowiązków. Najpopularniejszym podziałem jest formalny, który używany jest na spotkaniach biznesowych, w dokumentach i prezentacjach oraz swobodny, który używany jest w codziennej komunikacji między współpracownikami.

W korpomowie ważne są zapożyczenia z języka angielskiego. Często są one zniekształcone i spolszczone (np. wyrazy obce odmieniane przez przypadki). Nie ma standardów pisowni wiadomości. Oznacza to, że można spotkać się z różną pisownią według zasad angielskich lub polskich (np. issue an invoice / issue a bill).

Wiele cech korpomowy wywodzi się z nowomowy (zatarte granice między prawdą a fałszem, określony światopogląd), języka urzędowego (ustalone formy powtarzane w różnych kontekstach) i języka religijnego (opisywanie działalności organizacji jako misji).

Corpom English

W rezultacie angielski stał się lingua-franca lub językiem używanym do komunikowania się między obywatelami z różnych krajów. Jest niezbędny do funkcjonowania międzynarodowych korporacji. Język polski jest w pewnym sensie językiem drugorzędnym, a niektóre dokumenty nigdy nie zostały przetłumaczone i istnieją tylko w wersji oryginalnej.

Używanie angielskich nazw stanowisk, takich jak CEO (Chief executive officer, czyli dyrektor generalny), PM (Project manager, czyli kierownik projektu), CFO (Chief financial officer, czyli dyrektor działu finansowego), CMO (Chief marketing officer, czyli dyrektor marketingu), ułatwia komunikację, a czasem jest konieczne w przypadkach, gdy nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Zwykle brzmią ważniej.

Język polski w korpomowie

Język korporacyjny w Korpomowie zawiera wiele zwrotów i wyrażeń niespotykanych w mowie potocznej. Posługują się nimi wyłącznie pracownicy. Należą do nich w szczególności frazeologizmy stylistyczne, które przez złośliwych złośliwców porównywane są do haseł propagandowych używanych w czasach komunizmu. Przykładowo, często używane są zwroty takie jak "dywersyfikacja portfela klientów", "optymalizacja struktury kosztów" czy "zarządzanie łańcuchem wartości". Słowa takie jak generować, wdrażać, lider, projekt i lider, a także słowa takie jak bilans, generować lub zasoby, są używane częściej niż w innych sytuacjach komunikacyjnych. W Internecie można nawet znaleźć korpogogi, które pozwalają stworzyć komunikat odpowiedni dla każdej międzynarodowej firmy.

Bez względu na to, w jakiej branży działa firma, istnieje wiele wspólnych cech słownictwa korporacyjnego używanego w domu:

 • Pozytywne zjawiska i działania opisywane są za pomocą takich terminów jak zintegrowany, skoncentrowany, skonsolidowany, kompatybilny i kompleksowy.
 • Negatywne zjawiska można opisać słowami zdezintegrowane (niezgodne), niekompletne (nieskonsolidowane) i nieskonsolidowane.
 • Porządek jest ważny w organizacjach. Aby go wprowadzić, używane jest następujące słownictwo: struktura, portfolio, katalog, zdefiniowany, ukierunkowany.
 • Dynamikę firmy opisują takie słowa jak rozwój, podnoszenie, wzrost i walka o przywództwo.
 • Pozytywne słowa, takie jak innowacyjny, świeży, zmodernizowany lub zmodernizowany, agresywny, dominujący lub dominujący, są używane do opisania działań organizacji.

Język angielski w korpusie

W rezultacie angielski stał się lingua-franca lub językiem używanym do komunikowania się między obywatelami z różnych krajów. Funkcjonowanie międzynarodowych korporacji byłoby niemożliwe, gdyby nie posługiwały się one językiem angielskim. Język polski jest w pewnym sensie językiem drugorzędnym, a niektóre dokumenty nigdy nie zostały przetłumaczone i istnieją tylko w wersji oryginalnej.

Używanie angielskich nazw stanowisk, takich jak CEO (Chief executive officer, czyli dyrektor generalny), PM (Project manager, czyli kierownik projektu), CFO (Chief financial officer, czyli dyrektor działu finansowego), CMO (Chief marketing officer, czyli dyrektor marketingu), ułatwia komunikację, a czasem jest niezbędne w przypadkach, gdy nie ma dobrego tłumaczenia na język polski. Zwykle brzmią ważniej.

Język polski w korpomowie

Język korporacyjny w Korpomowie zawiera wiele zwrotów i wyrażeń niespotykanych w mowie potocznej. Posługują się nimi wyłącznie pracownicy. Należą do nich w szczególności frazeologizmy stylistyczne, które złośliwi porównują do komunistycznych haseł propagandowych. Przykładowo, często używane są zwroty takie jak "dywersyfikacja portfela klientów", "optymalizacja struktury kosztów" czy "zarządzanie łańcuchem wartości". Słowa takie jak generować, wdrażać, lider, projekt i lider, a także słowa takie jak bilans, pojawiają się częściej niż w jakimkolwiek innym scenariuszu komunikacji. W Internecie można nawet znaleźć korpogogi, które pozwalają stworzyć komunikat odpowiedni dla każdej międzynarodowej firmy.

Bez względu na branżę, w której działa firma, istnieje wiele wspólnych cech słownictwa korporacyjnego używanego w domu:

 • Pozytywne zjawiska i działania opisywane są za pomocą określeń takich jak zintegrowany, skoncentrowany, skonsolidowany, kompatybilny i kompleksowy.
 • Negatywne zjawiska można opisać słowami zdezintegrowany (niezgodny), niekompletny (niekompletny) i nieskonsolidowany.
 • Porządek jest ważny w organizacjach. Aby go wprowadzić, używane jest następujące słownictwo: struktura, portfolio, katalog, zdefiniowany, ukierunkowany.
 • Dynamikę firmy opisują takie słowa jak rozwój, podnoszenie, wzrost i walka o przywództwo.
 • Pozytywne słowa, takie jak innowacyjny, świeży, zmodernizowany lub nowoczesny, agresywny, dominujący lub dominujący, są używane do opisania działań organizacji.

Dlaczego corpomowa jest tak popularnym napojem?

Język angielski jest krótszy od polskiego. Wiele zwrotów, które w języku polskim wymagałyby długiej formy opisowej, w języku angielskim składa się z zaledwie dwóch lub trzech słów. Zapożyczone słowa są również bardziej precyzyjne niż ich tłumaczenia, co może powodować zamieszanie w komunikacji. W połączeniu z elementami naszego języka są bardzo łatwe w użyciu. Duży wpływ na popularność korpomowy ma również czynnik ludzki: jej "dialekt", który daje jej użytkownikom poczucie wyższości, jest dużą częścią jej atrakcyjności.

Często uważa się, że używanie korpomowy w środowisku niezwiązanym z pracą jest nienaturalne, a nawet absurdalne. Wiele osób używa korpomowy w życiu codziennym, nie tylko podczas rozmów o pracy. Często dzieje się to mimowolnie i "automatycznie". W niektórych przypadkach może to wynikać ze snobizmu lub poczucia wyższości.

Mini słowniczek

Osobom niezaznajomionym z tematyką korpomowy polecamy zapoznanie się z poniższym słowniczkiem pojęć. Przedstawione słowa używane są zarówno w wersji angielskiej, jak i spolszczonej.

 • Ticket, tiket to aplikacja, która jest przypisana do konkretnej osoby
 • Poprawa, rozwój, postęp
 • zasób , risors - zasób
 • Następny krok - kolejne zadania do wykonania
 • Brief, brif - krótkie podsumowanie
 • case, kejs - sprawa, kwestia
 • incentive, incentiveyw - dodatek motywacyjny
 • Prośba o riklest
 • Domowe biuro - praca z domu
 • Forward, forlard to termin używany do wysyłania wiadomości do następnego odbiorcy.
 • odznaka , badz - odznaka
 • deadline , dedlajn - deadline
 • Kontynuacja, fololap to odniesienie do wcześniejszego spotkania
 • Podziel się, podziel się - podziel się
 • Open space, olpenspejs - otwarta przestrzeń biurowa
 • Książka, bukowac
 • Back office - "zaplecze" (lub "back office") firmy, w którym nie ma kontaktu z klientem.
 • Połączenie - rozmowa telefoniczna
 • Wyszukiwanie informacji - Risercz
 • Możesz również skontaktować się z nami klikając tutaj.
 • zarządzanie, menejdzment
 • Zakres - zakres obowiązków
 • Kopia zapasowa - zastępstwo
 • zatwierdzenie , apruwal
 • Chillout, czilalt-rest

Akronimy

Nic więc dziwnego, że korpomowa lubi używać akronimów. Nie ma spójności, jeśli chodzi o czytanie akronimów: używane są zarówno polskie, jak i angielskie wymowy. Poznajmy niektóre z nich.

 • Jak najszybciej
 • FYI - dla Twojej informacji
 • TBA - do ogłoszenia wkrótce
 • TBC - do potwierdzenia; do potwierdzenia
 • Zrób to sam (DIY) to skrócona forma DIY.
 • EOD - na koniec lub koniec dnia
 • KPI - kluczowe wskaźniki wydajności
 • R&D pochodzi od słów research and development (badania i rozwój) oraz research and development (badania i rozwój).
 • CRM - zarządzanie relacjami z klientami
 • IMHO to skrót od in my humble view (moim skromnym zdaniem); in my humble opinions (moim skromnym zdaniem)
 • B2B to business to business; wiąże się z obsługą firm.
 • B2C to relacja biznes-konsument, która koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych.

Zwroty

Korpomowa uwielbia łączyć polskie i angielskie słowa we frazy. Te potworki są następnie odmieniane zgodnie z zasadami rodzimej gramatyki i używane, gdy tylko jest to możliwe.

 • To have dedlajn oznacza mieć limit czasowy; mieć datę zakończenia zadania/projektu
 • Dila oznacza uzgodnienie kwestii biznesowej.
 • Have kola jest formą czasownika to make a phone call; to have an appointment.
 • To have a meeting is to have a miting; to attend a corporate meeting
 • Być bizi to być zajętym; być zajętym.
 • Get fidbek to termin używany do opisania otrzymywania informacji zwrotnych.
 • kolnac do customer - zadzwonić do klienta; zadzwonić do potencjalnego klienta.
 • Mieć wsparcie; kogoś, kto może wykonać pracę
 • Wyznacz cel - od osiągnięcia celu; osiągnij cel
 • Zaktualizuj system (od apdejt - aktualizować).
 • Stuknij zaakceptuj - zaakceptuj coś; zaakceptuj to.
 • Focus - skup się
 • Wyślij e-mail lub list do następnego odbiorcy
 • Rozmowa z potencjalnym klientem to rozmowa telefoniczna z potencjalnym klientem lub potencjalnym klientem.

Dlaczego corpomowa jest tak popularnym napojem?

Język angielski jest krótszy od polskiego. Wiele zwrotów, które w naszej rodzimej mowie wymagałyby formy opisowej, w języku angielskim można zredukować do dwóch, trzech słów. Zapożyczone słowa są również bardziej precyzyjne niż ich tłumaczenia, co może powodować nieporozumienia w komunikacji. Są bardzo łatwe w użyciu w połączeniu z elementami naszego języka. Czynnik ludzki ma również duży wpływ na popularność korpomowy: jej "dialekt", który daje jej użytkownikom poczucie wyższości, jest dużą częścią jej atrakcyjności.

Często uważa się, że używanie korpomowy w środowisku niezwiązanym z pracą jest nienaturalne, a nawet absurdalne. Wiele osób używa korpomowy w życiu codziennym, nie tylko w rozmowach o pracy. Często jest to niezamierzone i "automatyczne"; może być również związane ze snobizmem lub poczuciem własnej ważności.

Mini słowniczek

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z korpomową, zalecamy zapoznanie się z poniższym słowniczkiem. Przedstawione słowa używane są zarówno w wersji angielskiej, jak i spolszczonej.

 • Ticket, tiket to aplikacja, która jest przypisana do konkretnej osoby
 • Poprawa, rozwój, postęp
 • zasób , risors - zasób
 • Następny krok - kolejne zadania do wykonania
 • Brief, brif - krótkie podsumowanie
 • case, kejs - sprawa, kwestia
 • incentive, incentiveyw - dodatek motywacyjny
 • Prośba o riklest
 • Domowe biuro - praca z domu
 • Forward, forlard to termin używany do wysyłania wiadomości do następnego odbiorcy.
 • odznaka , badz - odznaka
 • deadline , dedlajn - deadline
 • Kontynuacja, fololap to odniesienie do wcześniejszego spotkania
 • Podziel się, podziel się - podziel się
 • Open space, olpenspejs - otwarta przestrzeń biurowa
 • Książka, bukowac
 • Back office - "zaplecze" (lub "back office") firmy, w którym nie ma kontaktu z klientami.
 • Połączenie - rozmowa telefoniczna
 • Wyszukiwanie informacji - Risercz
 • Możesz również skontaktować się z nami klikając tutaj.
 • zarządzanie, menejdzment
 • Zakres - zakres obowiązków
 • Kopia zapasowa - zastępstwo
 • zatwierdzenie , apruwal
 • Chillout, czilalt-rest

Akronimy

Nic więc dziwnego, że korpomowa lubi używać akronimów. Nie ma spójności, jeśli chodzi o czytanie akronimów: używane są zarówno polskie, jak i angielskie wymowy. Poznajmy niektóre z nich.

 • Jak najszybciej
 • FYI - dla Twojej informacji
 • TBA - do ogłoszenia wkrótce
 • TBC - do potwierdzenia; do potwierdzenia
 • Zrób to sam (DIY) to skrócona forma DIY.
 • EOD - na koniec lub koniec dnia
 • KPI - kluczowe wskaźniki wydajności
 • R&D pochodzi od słów research and development (badania i rozwój) oraz research and development (badania i rozwój).
 • CRM - zarządzanie relacjami z klientami
 • IMHO to skrót od in my humble view (moim skromnym zdaniem); in my humble opinions (moim skromnym zdaniem)
 • B2B to business to business; chodzi o obsługę firm.
 • B2C to relacja biznes-konsument, która koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych.

Zwroty

Korpomowa uwielbia łączyć polskie i angielskie słowa we frazy. Te potworki są następnie odmieniane zgodnie z zasadami rodzimej gramatyki i używane, gdy tylko jest to możliwe.

 • To have dedlajn oznacza mieć limit czasowy; mieć datę zakończenia zadania/projektu
 • Dila oznacza uzgodnienie kwestii biznesowej.
 • Have kola jest formą czasownika to make a phone call; to have an appointment.
 • Mieć miting to mieć spotkanie biznesowe; uczestniczyć w nim.
 • Być bizi to być zajętym; być zajętym.
 • Get fidbek to termin używany do opisania otrzymywania informacji zwrotnych.
 • kolnac do customer - zadzwonić do klienta; zadzwonić do potencjalnego klienta
 • mieć kopię zapasową; kogoś, kto może wykonać pracę
 • Wyznacz cel - od osiągnięcia celu; osiągnij cel
 • Zaktualizuj system (z apdejt)
 • Stuknij zaakceptuj - zaakceptuj coś; zaakceptuj to.
 • Focus - skup się
 • Wyślij e-mail lub list do następnego odbiorcy
 • Dzwonienie do potencjalnego klienta jest przeciwieństwem dzwonienia do potencjalnego klienta; dzwonienie do klienta

Sprawdź się!

Mamy nadzieję, że udało nam się dostarczyć ci solidną dawkę korpomowy. Teraz już mniej więcej rozumiesz słowa i zwroty używane przez przeciętnego pracownika korporacji. Przygotowaliśmy kilka przykładowych zdań, abyś nie powtarzał słownictwa. Czy rozumiesz te zdania?

 • Nie będę płakać na myśl o tym, że mam 12 lat, ponieważ będę robić micwę. Będę bardzo zajęty, ale wciąż znajdę czas na bekap.
 • Chcę, aby wszyscy skoncentrowali się jak najbardziej na osiągnięciu celu.
 • Nie mogę teraz zaakceptować twojej oferty, ponieważ właśnie zaktualizowaliśmy nasz system.
 • Możesz zwołać dla mnie spotkanie, a ja wyślę wiadomość e-mail do potencjalnego klienta.

To nie było takie trudne, prawda? Zachęcamy do poszperania w Internecie, aby uzyskać więcej informacji na temat korpogadki, jeśli chcesz osiągnąć etap komunikacji. Niestety, obecnie nie uczymy tego fascynującego żargonu. Zamiast tego zachęcamy do zapisania się na nasze kursy angielskiego, norweskiego lub włoskiego, które mogą być bardziej przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym.

Nasi tłumacze mogą Ci pomóc, jeśli chcesz przetłumaczyć tekst w języku angielskim, niemieckim lub innym. Są oni zaznajomieni z językiem Corpomowa i znają specjalistyczne słownictwo.

Sprawdź się

Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać ci solidną dawkę wiedzy na temat korpomowy. Powinieneś być w stanie zrozumieć słowa typowego pracownika korporacji. Przygotowaliśmy kilka przykładowych zdań, abyś nie powtarzał słownictwa. Czy rozumiesz te zdania?

 • Nie będę płakać na myśl o tym, że mam 12 lat, ponieważ będę robić micwę. Będę bardzo zajęty, ale wciąż znajdę czas na bekap.
 • Chcę, aby wszyscy skoncentrowali się jak najbardziej na osiągnięciu celu.
 • Nie mogę teraz zaakceptować twojej oferty, ponieważ właśnie zaktualizowaliśmy nasz system.
 • Możesz zwołać dla mnie spotkanie, a ja wyślę wiadomość e-mail do potencjalnego klienta.

To nie było takie trudne, prawda? Zachęcamy do poszperania w Internecie, aby uzyskać więcej informacji na temat korpogadki, jeśli chcesz osiągnąć etap komunikacji. Niestety, obecnie nie uczymy tego fascynującego żargonu. Zamiast tego zachęcamy do zapisania się na nasze kursy angielskiego, norweskiego lub włoskiego, które mogą być bardziej przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym.

Nasi tłumacze mogą Ci pomóc, jeśli chcesz przetłumaczyć tekst w języku angielskim, niemieckim lub innym. Są oni zaznajomieni z językiem Corpomowa i znają specjalistyczne słownictwo.