Tłumacz, który przyjmuje zlecenie tłumaczenia specjalistycznego, musi nie tylko świetnie znać język docelowy. Musi też posiadać rozległą wiedzę w dziedzinie, której dotyczy tłumaczenie. W przeciwnym razie gotowy tekst mógłby być nawet pozbawiony merytorycznego sensu.

Szczególnie wielka odpowiedzialność ciąży na tłumaczu wykonującym zlecenie dotyczące medycyny, dokumentacja medyczna, recepty, nawet zwolnienia czy artykuły naukowe – wszystko to powinno być przetłumaczone przy wsparciu dużej wiedzy. Na czym polega specyfika tłumaczeń medycznych?

Jaki typ tłumaczeń?

Tłumaczenia medyczne obejmują zarówno formę pisemną, jak i ustną. Pisemne tłumaczenia najczęściej dotyczą dokumentacji leczenia, zaleceń lekarskich, ale także zwolnień, a coraz częściej też artykułów naukowych. Lekarze na całym świecie chcą doszkalać się, korzystając z dorobku specjalistów z innych państw, a to wymaga tłumaczenia tekstów. Na tłumaczu spoczywa tu spora odpowiedzialność – źle przełożona dokumentacja mogłaby wprowadzić lekarza w błąd. Nieprecyzyjne sformułowanie czy z pozoru niewinny synonim mogą w oczach specjalisty zmienić całą treść. Bardzo często więc tłumacze specjalistyczni z zakresu medycyny mają wykształcenie medyczne. Tłumacz powinien mieć możliwość zrozumienia tego, co tłumaczy – a nie jest to oczywiste dla laika. Warto też, by miał kontakty w świecie specjalistów – po to, by móc w razie wątpliwości skonsultować z nimi tłumaczony tekst.

Szczególnym typem tłumaczeń medycznych są tłumaczenia ustne. Zwykle pomagają one porozumieć się z lekarzem, gdy chory leczy się poza krajem pochodzenia. Dzięki tłumaczowi chory może precyzyjniej przekazać, jakie dolegliwości go dotykają, jak reaguje na leczenie lub czego się obawia.

Fachowe tłumaczenia medyczne

Z kolei personel medyczny na szansę przekazać zalecenia i informacje o leczeniu, diagnozach. Szczególnie niewdzięczne zadanie spada na tłumacza w tym drugim przypadku. Gdy diagnoza jest niepomyślna, to właśnie tłumacz musi poinformować o tym pacjenta i rodzinę. To wymaga wyczucia, umiejętności interpersonalnych i delikatności. Nie każdy tłumacz chce podejmować się takiego zadania – wielu pozostaje raczej przy tłumaczeniach pisemnych, bez osobistego kontaktu z osobą chorą.

Rodzaje tłumaczonych dokumentów

Wielka część zlecanych tłumaczeń medycznych to tłumaczenia dla osób, które leczą się za granicą, często z poważnych chorób. Za takim leczeniem idzie całe mnóstwo dokumentacji – zwolnienia, historia choroby, dokumenty przyjęcia i wypisy ze szpitali i klinik. Wszystko to musi być przetłumaczone rzetelnie i dokładnie, by nie wprowadzić lekarzy w błąd. Często tłumaczenia potrzebują tez dokumenty konieczne do uzyskania odszkodowania po wypadku za granicą.

Równie często zlecenia napływają od klinik, szpitali i koncernów medycznych – to głównie tłumaczenia ulotek leków, instrukcji obsługi maszyn medycznych, dokumentacja związana z rejestracją nowych wyrobów medycznych i leków na rynku. Niekiedy do tłumaczenia trafiają także materiały reklamowe, ulotki, foldery, katalogi leków czy prezentacje osób wygłaszających prelekcje. Mogą to być także artykuły naukowe z zakresu medycyny. Świat medyczny bardzo szybko się rozwija, niezwykle ważna jest komunikacja pomiędzy specjalistami z całego świata i możliwość poznania nowej myśli. Dlatego też wszystko, co jest tłumaczone w obszarze wiedzy medycznej, musi być tłumaczone z poparciem rzetelnej wiedzy merytorycznej i tak, by nie mijało się w żaden sposób z pierwotną wersją. Dobre, rzetelne tłumaczenia medyczne przyczyniają się do wzrostu wiedzy i ułatwiają lekarzom rozwój.