Mistrzowska koniugacja francuskiego: 20 najczęściej używanych czasowników francuskich i ich koniugacja

Udostępnij:

Trzy słowa, które wywołują dreszcze u większości uczących się francuskiego: "francuska koniugacja czasowników". Rozumiemy to.

Język francuski nie jest znany z łatwej gramatyki i Zasady koniugacji francuskich czasowników mogą przyprawić o ból głowy nawet najbardziej doświadczonych uczących się języka. Aby Ci pomóc, stworzyliśmy listę koniugacji francuskich czasownikówwraz z przykładami i dodatkowymi wskazówkami gramatycznymi. Skupiamy się na najbardziej powszechnych francuskich czasownikach i ich koniugacji w czterech czasach: présent (teraźniejszy), passé composé (present perfect), imparfait (imperfekt), i futur simple (przyszłość).

Kiedy już je opanujesz i wyposażysz się w kilka podstawowe słownictwo francuskieto nic Cię nie powstrzyma!

Tabela koniugacji czasowników francuskich

Poprawna koniugacja czasowników jest niezbędna do skutecznej komunikacji. Nawet jeśli jesteś profesjonalistą w Francuskie słowa pytającerzeczowników i zaimków, trudno jest wyrazić się pewnie, jeśli nie jesteś pewien swojej francuskiej koniugacji czasowników.

Aby ułatwić Ci zadanie, oto 20 najczęściej spotykanych koniugacji francuskich czasownikówprzykłady ich użycia w życiu codziennym oraz wskazówki gramatyczne.

1. Ętre (być)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je suis J'ai été J'étais Je serai
Tu es Tu as été Tu étais Tu seras
Il/elle est Il/elle a été Il/elle était Il/elle sera
Nous sommes Nous avons été Nous étions Nous serons
Vous êtes Vous avez été Vous étiez Vous serez
Ils/elles sont Ils/elles ont été Ils/elles étaient Ils/elles seront

Przykład:

Ils sont devant le musée. (Oni są przed muzeum.)

Wskazówka gramatyczna:

"Ętre" jest jednym z dwóch najważniejszych czasowników francuskich, które należy poznać, gdy uczysz się Zasady koniugacji czasowników francuskich (obok "avoir" - mieć). "Ętre" ma nieregularne koniugacje w prawie każdym czasie. Służy również jako czasownik posiłkowy w kilku czasach złożonych i trybach w języku francuskim (np. passé composé).

Np. Il est parti tard. (On wyszedł późno.)

2. Avoir (mieć)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
J'ai J'ai eu J'avais J'aurai
Tu as Tu jak eu Tu avais Tu auras
Il/elle a Il/elle a eu Il/elle avait Il/elle aura
Nous avons Nous avons eu Nous avions Nous aurons
Vous avez Vous avez eu Vous aviez Vous aurez
Ils/elles ont Ils/elles ont eu Ils/elles avaient Ils/elles auront

Przykład:

Nous avons eu deux réunions hier. (Mieliśmy wczoraj dwa spotkania).

Wskazówka gramatyczna:

Podobnie jak "être", "avoir" jest podstawowym czasownikiem francuskim i ma nieregularne koniugacje. Dla zdecydowanej większości koniugacji francuskich czasowników, "avoir" służy jako czasownik posiłkowy w czasach złożonych i trybach.

Np. Ils ont déjà vu le film. (Oni już widzieli ten film).

3. Aller (iść)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je vais Je suis allé(e) J'allais J'irai
Tu vas Tu es allé(e) Tu allais Tu iras
Il/elle va Il/elle est allé(e) Il/elle allait Il/elle ira
Nous allons Nous sommes allé(e)s Nous allions Nous irons
Vous allez Vous êtes allé(e)s Vous alliez Vous irez
Ils/elles vont Ils/elles sont allé(e)s Ils/elles allaient Ils/elles iront

Przykład:

Ils allaient au parc tous les jours. (Oni codziennie chodzili do parku).

Wskazówka gramatyczna:

Czasowniki, których czasownikiem posiłkowym jest "être" muszą wykazywać zgodność swoich imiesłowów biernych w zakresie płci (męskiej lub żeńskiej - dodaj e) i liczby (pojedynczej lub mnogiej - dodaj s).

Np.

 • Podmiot męski → Je suis allé.
 • Podmiot żeński → Je suis allée.
 • Liczba mnoga męska → Ils sont allés.
 • Liczba mnoga żeńska → Elles sont allées..

W przypadku grup mieszanych, zawsze używaj formy męskiej.

Np.

 • Thomas et Catherine sont revenus. (Thomas i Catherine wrócili).

4. Parler (mówić/rozmawiać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszły)
Je parle J'ai parlé Je parlais Je parlerai
Tu parles Tu as parlé Tu parlais Tu parleras
Il/elle parle Il/elle a parlé Il/elle parlait Il/elle parlera
Nous parlons Nous avons parlé Nous parlions Nous parlerons
Vous parlez Vous avez parlé Vous parliez Vous parlerez
Ils/elles parlent Ils/elles ont parlé Ils/elles parlaient Ils/elles parleront

Przykład:

Tu parles si bien l'espagnol ! (Tak dobrze mówisz po hiszpańsku!)

Wskazówka gramatyczna:

"Parler" pasuje do normalnego wzorca dla francuskich czasowników zakończonych na -er, więc jest to 'regularny' czasownik z końcówką -er.

5. Faire (robić)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je fais J'ai fait Je faisais Je ferai
Tu fais Tu as fait Tu faisais Tu feras
Il/elle fait Il/elle a fait Il/elle faisait Il/elle fera
Nous faisons Nous avons fait Nous faisions Nous ferons
Vous faites Vous avez fait Vous faisiez Vous ferez
Ils/elles font Ils/elles ont fait Ils/elles faisaient Ils/elles feront

Przykład:

Je fais le gâteau pour son anniversaire. (Robię tort na jej urodziny).

Uwaga: Inaczej niż w języku angielskim, gdzie czas teraźniejszy ma trzy różne formy (present simple, present progressive i present emphatic), w języku francuskim istnieje tylko jeden czas teraźniejszy. Le temps présent w języku francuskim jest używany do wyrażania zarówno czynności chwilowych, jak i czynności postępujących. Tak więc, "je fais le gâteau" można przetłumaczyć jako "ja robię ciasto", "ja robię ciasto" lub "ja robię ciasto".

Wskazówka gramatyczna:

"Faire" występuje w wielu francuskich wyrażeniach idiomatycznych i jest kluczem do konstrukcji przyczynowej ("faire" + bezokolicznik).

Np.

 • Il fait froid. (Jest zimno.) *Zauważ, że w wyrażeniach dotyczących pogody, "faire" staje się równoważne z "być".
 • Nous faisons du ballet. (Robimy balet.)
 • Elle fait des économies pour un voyage au Japon. (Ona oszczędza na podróż do Japonii).
 • La pluie fait pousser l'herbe plus vite. (Deszcz sprawia, że trawa rośnie szybciej.) *konstrukcja przyczynowo-skutkowa

6. Prendre (brać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je prends J'ai pris Je prenais Je prendrai
Tu prends Tu as pris Tu prenais Tu prendras
Il/elle prend Il/elle a pris Il/elle prenait Il/elle prendra
Nous prenons Nous avons pris Nous prenions Nous prendrons
Vous prenez Vous avez pris Vous preniez Vous prendrez
Ils/elles prennent Ils/elles ont pris Ils/elles prenaient Ils/elles prendront

Przykład:

Ils ont pris ses bagages par accident ! (Oni zabrali jej bagaż przez przypadek!)

Wskazówka gramatyczna:

Podobnie jak "avoir" i "faire", czasownik "prendre" jest jednym z najczęściej używanych i pojawia się w wielu różnych wyrażeniach idiomatycznych w języku francuskim.

Np.

 • Prendre du poids (przytyć)
 • Prendre son temps (poświęcić swój czas)
 • Prendre garde (uważać/być ostrożnym)

7. Vouloir (chcieć)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je veux J'ai voulu Je voulais Je voudrai
Tu veux Tu as voulu Tu voulais Tu voudras
Il/elle veut Il/elle a voulu Il/elle voulait Il/elle voudra
Nous voulons Nous avons voulu Nous voulions Nous voudrons
Vous voulez Vous avez voulu Vous vouliez Vous voudrez
Ils/elles veulent Ils/elles ont voulu Ils/elles voulaient Ils/elles voudront

Przykład:

Voulez .-vous une salade avec votre repas ? (Czy chcesz sałatkę do swojego posiłku?)

Wskazówka gramatyczna:

"Vouloir" może być użyte do wyrażenia chęci lub pragnienia, lub do grzecznego poproszenia o coś. Może być również używane do wydawania zdecydowanych poleceń lub do wyrażania zgody na coś, między innymi.

 • Pragnienie: Je veux devenir astronaute ! (Chcę zostać astronautą!)
 • Grzeczna prośba: Voulez-vous tenir ça pour moi ? (Czy zechciałbyś to dla mnie potrzymać?)
 • Zdecydowane polecenie: Je veux qu'il finisse ses tâches avant de sortir. (Chcę, żeby skończył swoje obowiązki, zanim wyjdzie).

8. Savoir (wiedzieć)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je sais J'ai su Je savais Je saurai
Tu sais Tu as su Tu savais Tu sauras
Il/elle sait Il/elle a su Il/elle savait Il/elle saura
Nous savons Nous avons su Nous savions Nous saurons
Vous savez Vous avez su Vous saviez Vous saurez
Ils/elles savent Ils/elles ont su Ils/elles savaient Ils/elles sauront

Przykład:

Nous savions que cela arriverait. (Wiedzieliśmy, że to się stanie).

Wskazówka gramatyczna:

"Savoir" to nieregularny francuski czasownik -ir, podobnie jak ouvrir, devoir, falloir, pleuvoir, pouvoir, recevoir, tenir, venir, voir lub vouloir.

9. Pouvoir (być w stanie)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je peux J'ai pu Je pouvais Je pourrai
Tu peux Tu as pu Tu pouvais Tu pourras
Il/elle peut Il/elle a pu Il/elle pouvait Il/elle pourra
Nous pouvons Nous avons pu Nous pouvions Nous pourrons
Vous pouvez Vous avez pu Vous pouviez Vous pourrez
Ils/elles peuvent Ils/elles ont pu Ils/elles pouvaient Ils/elles pourront

Przykład:

Peux-tu s'il te plaît préparer le dîner de ce soir ? (Czy mógłbyś ugotować kolację dziś wieczorem?)

Wskazówka gramatyczna:

"Pouvoir" jest bardzo często używane do wyrażania uprzejmości w języku francuskim.

Np.

Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. (Bardzo mi przykro, ale nie mogę ci w tym pomóc).

10. Venir (przyjść)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je viens Je suis venu(e) Je venais Je viendrai
Tu viens Tu es venu(e) Tu venais Tu viendras
Il/elle vient Il/elle est venu(e) Il/elle venait Il/elle viendra
Nous venons Nous sommes venu(e)s Nous venions Nous viendrons
Vous venez Vous êtes venu(e)s Vous veniez Vous viendrez
Ils/elles viennent Ils/elles sont venu(e)s Ils/elles venaient Ils/elles viendront

Przykład:

Tu viens demain ? (Przyjdziesz jutro?)

Wskazówka gramatyczna:

Podobnie jak "aller", "venir" odmienia się przez être.

"Venir de" oznacza "pochodzić z".

Je viens de Moscou. (Przyjeżdżam z Moskwy.)

Jeżeli po "venir de" występuje czasownik, oznacza to "mieć właśnie".

Np.

Elle vient de terminer son devoir. (Ona właśnie skończyła swoje wypracowanie).

Mamy korepetytorów online w ponad 50 językach.

Preply to jedna z wiodących platform edukacyjnych, która zapewnia lekcje 1 na 1 z certyfikowanymi korepetytorami za pośrednictwem ekskluzywnego czatu wideo.

 • Znajdź mojego korepetytora online teraz
 • 1456 opinii, "Doskonały"

11. Dire (mówić/opowiadać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (teraźniejszość doskonała) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je dis J'ai dit Je disais Je dirai
Tu dis Tu as dit Tu disais Tu diras
Il/elle dit Il/elle a dit Il/elle disait Il/elle dira
Nous disons Nous avons dit Nous disions Nous dirons
Vous dites Vous avez dit Vous disiez Vous direz
Ils/elles disent Ils/elles ont dit Ils/elles disaient Ils/elles diront

Przykład:

Il a dit a tout le monde que nous allions nous marier. (On powiedział wszystkim, że się pobieramy).

Wskazówka gramatyczna:

Większość francuskich czasowników nieregularnych można podzielić na pięć schematów, ale "dire" nie pasuje do żadnego z nich. Oznacza to, że musisz nauczyć się jego koniugacji na pamięć.

12. Donner (dawać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je donne J'ai donné Je donnais Je donnerai
Tu donnes Tu as donné Tu donnais Tu donneras
Il/elle donne Il/elle a donné Il/elle donnait Il/elle donnera
Nous donnons Nous avons donné Nous donnions Nous donnerons
Vous donnez Vous avez donné Vous donniez Vous donnerez
Ils/elles donnent Ils/elles ont donné Ils/elles donnaient Ils/elles donneront

Przykład:

Non, elle ne lui a pas donné ses livres. (Nie, ona nie dała mu swoich książek).

Wskazówka gramatyczna:

"Donner" jest również używane w wielu wyrażeniach idiomatycznych.

Np.

 • Donner l'exemple (dawać przykład)
 • Donner l'heure a quelqu'un (powiedzieć komuś, która jest godzina)
 • Donner une fête (urządzić przyjęcie)

13. Penser (myśleć)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je pense J'ai pensé Je pensais Je penserai
Tu penses Tu as pensé Tu pensais Tu penseras
Il/elle pense Il/elle a pensé Il/elle pensait Il/elle pensera
Nous pensons Nous avons pensé Nous pensions Nous penserons
Vous pensez Vous avez pensé Vous pensiez Vous penserez
Ils/elles pensent Ils/elles ont pensé Ils/elles pensaient Ils/elles penseront

Przykład:

Ils y penseront plus tard. (Oni pomyślą o tym później.)

Wskazówka gramatyczna:

 • "Penser à" oznacza "myśleć o", tak jak "mieć kogoś na myśli":

Tu penses a elle, n'est-ce pas? (Myślisz o niej, czyż nie?)

 • Penser de oznacza "myśleć o" w znaczeniu "mieć opinię na temat":

Que pensez-vous de cet hôtel ? (Co sądzisz o tym hotelu?)

14. Aider (pomagać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
J'aide J'ai aidé J'aidais J'aiderai
Tu aides Tu as aidé Tu aidais Tu aideras
Il/elle aide Il/elle a aidé Il/elle aidait Il/elle aidera
Nous aidons Nous avons aidé Nous aidions Nous aiderons
Vous aidez Vous avez aidé Vous aidiez Vous aiderez
Ils/elles aident Ils/elles ont aidé Ils/elles aidaient Ils/elles aideront

Przykład:

Elle les aidera à déménager. (Ona pomoże im przenieść mieszkania.)

Wskazówka gramatyczna:

"Aider" jest czasownikiem pierwszej grupy, więc podąża za regularnym wzorcem koniugacji czasowników pierwszej grupy, które kończą się na -er:

Najpierw usuwasz końcówkę -er z końca formy bezokolicznikowej czasownika (aider staje się aid). Następnie dodajesz odpowiednie końcówki (np. w czasie teraźniejszym są to: e, es, e, ons, ez, ent).

15. Aimer (lubić/kochać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
J'aime J'ai aimé J'aimais J'aimerai
Tu aimes Tu as aimé Tu aimais Tu aimeras
Il/elle aime Il/elle a aimé Il/elle aimait Il/elle aimera
Nous aimons Nous avons aimé Nous aimions Nous aimerons
Vous aimez Vous avez aimé Vous aimiez Vous aimerez
Ils/elles aiment Ils/elles ont aimé Ils/elles aimaient Ils/elles aimeront

Przykład:

Ils aimaient jouer ensemble quand ils étaient enfants. (Oni uwielbiali się razem bawić, kiedy byli dziećmi).

Wskazówka gramatyczna:

Możesz użyć aimer aby wyrazić, że kochasz lub lubisz kogoś lub coś.

16. Devoir (musieć, musieć)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je dois J'ai dû Je devais Je devrai
Tu dois Tu as dû Tu devais Tu devras
Il/elle doit Il/elle a dû Il/elle devait Il/elle devra
Nous devons Nous avons dû Nous devions Nous devrons
Vous devez Vous avez dû Vous deviez Vous devrez
Ils/elles doivent Ils/elles ont dû Ils/elles devaient Ils/elles devront

Przykład:

Vous devez boire plus d'eau. (Musisz pić więcej wody.)

Wskazówka gramatyczna:

Łatwo jest pomylić "devoir" z "falloir", które również oznacza obowiązek lub konieczność. Devoir oznacza coś, do czego dana osoba jest zobowiązana, natomiast falloir wyraża coś, co trzeba zrobić. Nie przejmuj się, jeśli jesteś zdezorientowany, ta różnica jest trudna do zrozumienia!

Np.

 • Je dois lui dire ça. Je ne peux pas mentir! (Muszę mu to powiedzieć. Nie mogę kłamać!)
 • Il faut que je parte. Je vais être en retard! (Muszę wyjść. Spóźnię się!)

17. Habiter (mieszkać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
J'habite J'ai habité J'habitais J'habiterai
Tu habites Tu as habité Tu habitais Tu habiteras
Il/elle habite Il/elle a habité Il/elle habitait Il/elle habitera
Nous habitons Nous avons habité Nous habitions Nous habiterons
Vous habitez Vous avez habité Vous habitiez Vous habiterez
Ils/elles habitent Ils/elles ont habité Ils/elles habitaient Ils/elles habiteront

Przykład:

Elle habitera en Allemagne l'année prochaine. (Ona będzie mieszkać w Niemczech w przyszłym roku).

Wskazówka gramatyczna:

Po "Habiter" często występuje przyimek (taki jak à, en, aux itd.), ale technicznie rzecz biorąc, nie jest on wymagany.

Na przykład, możemy powiedzieć oba:

J'habite Londres.

J'habite à Londres.

Jednak w dzisiejszych czasach znacznie częściej umieszcza się przyimek po czasowniku "habiter" niż nie.

18. Regarder (patrzeć, obserwować)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
Je regarde J'ai regardé Je regardais Je regarderai
Tu regardes Tu as regardé Tu regardais Tu regarderas
Il/elle regarde Il/elle a regardé Il/elle regardait Il/elle regardera
Nous regardons Nous avons regardé Nous regardions Nous regarderons
Vous regardez Vous avez regardé Vous regardiez Vous regarderez
Ils/elles regardent Ils/elles on regardé Ils/elles regardaient Ils/elles regarderont

Przykład:

Ses parents (rodzice) regardaient la télé tous les soirs quand on n'était pas là. (Jego rodzice oglądali telewizję każdego wieczoru, kiedy nas nie było).

Wskazówka gramatyczna:

Francuski czasownik "regarder" jest aktywny (obserwować, patrzeć), podczas gdy "voir" jest bardziej pasywny (widzieć, przeglądać, być świadkiem). Używamy "regarder", gdy za działaniem stoi zamiar, a "voir", gdy po prostu postrzegamy lub obserwujemy nasze otoczenie.

Oto przykład ilustrujący różnicę między tymi dwoma słowami:

La semaine dernière, j'ai regardé les oiseaux dans la forêt. (W zeszłym tygodniu obserwowałem ptaki w lesie).

Znaczenie: W zeszłym tygodniu celowo obserwowałem ptaki w lesie.

La semaine dernière, j'ai vu beaucoup d'oiseaux dans la forêt. (W zeszłym tygodniu widziałem wiele ptaków w lesie).

Znaczenie: W zeszłym tygodniu, kiedy byłem w lesie, widziałem wiele ptaków. Nie koncentrowałem się na nich, nie miałem zamiaru ich zobaczyć, po prostu zdałem sobie sprawę, że tam są.

19. Utiliser (używać)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
J'utilise J'ai utilisé J'utilisais J'utliserai
Tu utilises Tu as utilisé Tu utilisais Tu utiliseras
Il/elle utilise Il/elle a utilisé Il/elle utilisait Il/elle utilisera
Nous utilisons Nous avons utilisé Nous utilisions Nous utiliserons
Vous utilisez Vous avez utilisé Vous utilisiez Vous utiliserez
Ils/elles utilisent Ils/elles ont utilisé Ils/elles utilisaient Ils/elles utiliseront

Przykład:

Avez-vous déjà utilisé cet ordinateur ? (Czy używałeś wcześniej tego komputera?)

Wskazówka gramatyczna:

"Utiliser" jest regularnym czasownikiem na -er. Używa on takich samych końcówek bezokolicznika jak większość francuskich czasowników (np. "aimer", "aider", "parler").

20. Essayer (próbować)

Présent (teraźniejszość) Passé composé (Present perfect) Imparfait (Imperfekt) Futur simple (Przyszłość)
J'essaye/essaie J'ai essayé J'essayais J'essayerai/essaierai
Tu essayes/essaies Tu as essayé Tu essayais Tu essayeras/

essaieras

Il/elle essaye/essaie Il/elle a essayé Il/elle essayait Il/elle essayera/

essaiera

Nous essayons Nous avons essayé Nous essayions Nous essayerons/

essaierons

Vous essayez Vous avez essayé Vous essayiez Vous essayerez/

essaierez

Ils/elles essayent/essaient Ils/elles ont essayé Ils/elles essayaient Ils/elles essayeront/

essaieront

Przykład:

Ils ont essayé de se rendre au Panama, mais leur vol était surbooké. (Oni próbowali polecieć do Panamy, ale ich lot był overbooked).

Wskazówka gramatyczna:

Zazwyczaj w przypadku francuskich czasowników zakończonych na -yer, takich jak "nettoyer" (czyścić), końcówka -y zmienia się na -i przed -e, -es i -ent. Jednakże, w przypadku czasownika "essayer", -y może, ale nie musi zmienić się w -i. Zatem, na przykład, zarówno j'essaye jak i j'essaie są poprawne. Tak samo jest w przypadku niektórych innych czasowników z końcówką -ayer, takich jak "payer" (płacić).

Zacznijmy odmieniać!

Francuskie zasady koniugacji czasowników mogą łatwo zniechęcić nawet najbardziej zaangażowanych w naukę.

Ale właśnie zrobiłeś ważny krok! Dzięki tej Lista koniugacyjna czasowników francuskich, jesteś gotowy, aby zacząć mówić po francusku.

Aby sprawdzić inne Koniugacje czasowników francuskich, sprawdź Koniugacja Reverso.

Zapamiętać Koniugacje czasowników francuskichpopularny Youtuber do nauki języka francuskiego, MyFrenchStory, zaleca mówienie koniugacji na głos i literowanie końcówek, tak jak uczą się tego francuskie dzieci w szkole. Możesz dowiedzieć się więcej o tej technice i MyFrenchStory tutaj.

Na koniec, aby przećwiczyć to, czego się nauczyłeś i używać francuskich czasowników w realnym życiu, umów się na lekcję 1 na 1 z nauczycielem francuskiego i przenieś swoją znajomość języka francuskiego na wyższy poziom.